Down syndrom er det hyppigste kromosomavik
hos mennesker. Mennesket har normalt 46 kromosomer i hver celle, 23 fra hver av foreldrene. Down syndrom oppstår når cellene inneholder et ekstra kromosom nummer 21Ups Downs.

Norske støtteforeninger for foreldre til barn med Down syndrom


Norsk Nettverk for Down Syndrom

Norsk Nettverk for Downs Syndrom, er et frittstående nettverk for alle med interesse for Downs Syndrom.


Barnehabilitering.

Målgrupper for barnehabiliteringstjenesten er barn og ungdom med medfødte eller tidlig ervervede funksjonshemninger, og andre barn med behov for tverrfaglig habiliteringstjenester på spesialistnivå.

UTENLANDSKE:

Down Syndrome
Her kan du bl.a. søke etter internasjonale magasiner, internasjonale sider og medisinske ressurser på Internett.


Down Syndrome Resources on the Internet (usa)

Pekere til utenlandske sider om downs syndrom.