Dysleksi er et ord som brukes om uvanlig store vanskeligheter med å lære å lese og skrive. De problemene som gjør det vanskelig å lære lesing og skriving fortsetter ofte inn i voksen alder.Dysleksiforbundet i Norge
landsomfattende interesseorganisasjon for alle med lese- og skrivevansker. Oversikt over lokallag og rettigheter, råd til foreldre og lærere og vanlige spørsmål om dysleksi.


Senter for leseforskning
Senteret oppgaver som landsdekkende kompetansesenter for lese- og skrivevansker (dysleksi) Denne delen av senteret er knyttet til Statped.


Bredtvet kompetansesenter
Bredtvet kompetansesenter er et spesialpedagogisk senter som ligger i Oslo. Vi yter tjenester til barn, unge og voksne med språk- og talevansker.


UTLANDSKE:

International Reading Association
Nettsidene til den internasjonale organisasjonen som jobber for å øke leseferdigheter.