Epilepsi er ikke en sykdom, men symptom på forskjellige tilstander som har det til felles at de leder til en anfallsvis funksjonsforstyrrelse i hjernen. Årsaken til epilepsien varierer fra person til person, og kan være nær sagt alle former for sykdom eller skade av hjernen.Norsk Epilepsiforbund (NEF)
NEF er en interesseorganisasjon for mennesker med epilepsi og deres pårørende. Her finner du informasjon om lidelsen, diverse pekere samt adresser til lokallagene.


Barnehabilitering

Målgrupper for barnehabiliteringstjenesten er barn og ungdom med medfødte eller tidlig ervervede funksjonshemninger, og andre barn med behov for tverrfaglig habiliteringstjenester på spesialistnivå.


TAKO-senteret
Landsdekkende tannhelsekompetansesenter for sjeldne tilstander.


Torshov kompetansesenter
Statlig spesialpedagogisk senter for sammensatte lærevansker.


Epilepsisenteret – SSE
Epilepsisenteret - SSE er et nasjonalt epilepsisykehus etablert for å hjelpe de ca. 30 prosent av epilepsipasienter som ikke oppnår anfallskontroll med medisiner.


Handikappede Barns Foreldreforening
Dette er en organisasjon som jobber på tvers av diagnose og funksjonshemning. HFB er tilsluttet Norges Handikap Forbund

UTLANDSKE.

Videnscenter om Epilepsi (dk)
Dansk tjeneste med fakta, artikler og mange pekere til internationale nettsteder.