Muskelsykdommer er fellesbetegnelsen på en rekke, sjeldne diagnoser hvor spesielle og medfødte feil/sykdommer i nerve- muskelapparatet fører til muskelsvekkelse. Sykdommene er oftest arvelige.Foreningen for Muskelsyke

Interesse-organisasjon for mennesker med nevromuskulære funksjonshemninger og deres familier.

 
Landsforeningen for Nakkeslengsskadde (LFN)
Vi arbeider for at våre medlemmer skal bli en prioritert gruppe og raskt komme til den best mulige behandling. Vi samarbeider derfor med leger, sykepleiere, fysioterapeuter, kiropraktorer, sosionomer og advokater.

 
Ryggforeningen i Norge
Lokallaga er grunnorganisasjonene i Ryggforeningen. Noen steder, som i Agder, Østfold og Hordaland fins det bare fylkeslag, og da fungerer fylkeslaga som grunnorganisasjoner for de medlemmene som bor i fylket eller fylkene.

 
Nevromuskulaere sykdommer
Norsk Neurologisk Forening informerer noen ord om nevromuskulaere sykdommer sykdommer i det perifere nervesystem og muskelsykdommer
 
UTLANDSKE.