Informasjonsside med linker til forskjellige hjemmesider innen øyesykdommer og synsforstyrrelse.

Norges Blindeforbund
Symptomer på øyesykdommer. Mange prøver å skjule både for seg selv og andre at de har nedsatt syn

Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge
Ønsker å spre informasjon om øyesykdommen Retinitis Pigmentosa.

UTENLANSKE

International Glaucoma Association
Pasientinformasjon, foreningspresentasjon og lenker til nyttige nettsider om grønn stær.


All about Guide to LASIK.
Contact Lenses, Eye Care Vision Correction - AllAboutVision.comvision