Informasjonsside med linker til forskjellige hjemmesider for ryggskader.

Ryggforeningen i Norge 
Informasjon om rygg og ryggbehandling, både for Norge og utlandet.


Landsforeningen for ryggmargskadde (LARS)
Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) er en landsomfattende forening for personer med ryggmargsskader, deres pårørende og andre interesserte.


NIMI 
Sognsveien 75 D, 0855 Oslo, tlf. 23265656, Norsk Idrettsmedisinsk Institutt, tverrfaglig spesialistsenter for muskel-og skjelettlidelser som tilbyr legetjenester, fysioterapi, kiropraktor.

UTLANDSKE

KnowYourBack.org
NASS is a distinguished leader in advancing quality multidisciplinary spine care.