Emosjonelle problemer. Sosiale problemer. Medfødte/ sammensatte vansker.

Afasiforbundet i Norge
Afasi er språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen.


Logopedisk institutt
Vi er fire privatpraktiserende logopeder med lang og god erfaring innen de logopediske fagområdene. Vi hjelper barn, unge og voksne med tale- og kommunikasjonsvansker. Vi har mønsteravtale med Helfo og er et supplement til den offentlige logopedtjenesten.


Folkehelseinstituttet
10 ting du bør vite om spesifikke språkvansker.


Statlig spesialpedagogisk tjeneste
Språkvansker kan arte seg forskjellig. En person kan for eksempel ha manglende mulighet til å forstå det som blir sagt, og/eller til å uttrykke seg gjennom tale og skrift.