Det finnes mange forskjellige typer synshemninger. Det er store individuelle forskjeller.

Blindeforbundet
Les om forbundets organisasjon og målsettninger eller følg lenkene til en av underavdelingene. Nettsiden gir deg oppdatert informasjon og forteller deg hvordan du kan gi din støtte.


Norges Blindeforbunds Ungdom
Presentasjon av forbundet og dets lokallag.


Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
Landsdekkende bibliotek med avdelinger i Oslo, Bergen og Trondheim. Målgruppen er syns- og lesehemmede.


Norges Førerhund
Norges Førerhundforbund er førerhundbrukernes interesseorganisasjon i Norge. Vi organiserer førerhundbrukere og deres støttespillere.


Lions Førerhundskole og Mobilitetsenter
Informasjon om skolen og senteret.

REGLER

Hvem har krav på synshjelpemidler som dekkes av NAV.

Har du en varig synsnedsettelse kan du ha rett til hjelpemidler som kan bedre funksjonsevnen din.
-