Utviklingshemmede er ikke en ensartet gruppe, men den består av store ulikheter, i graden av utviklingshemning og i ulike typer funksjonshemninger.Norsk Forbund for Utviklingshemmede
NFU er en nasjonal interesseorganisasjon for mennesker med utviklingshemming. Organisasjonens virksomhet bygger på tilhørighet og likeverd som grunnleggende og allmennmenneskelige rettigheter.

NFU - Møre og Romsdal fylkeslag
Lokallag i Møre og Romsdal.

Psykiatrisk avdeling for psykisk utviklingshemmede
PPU ved Dikemark/Ullevål sykehus er en psykiatrisk avdeling som gir psykisk utviklingshemmede i Oslo behandling for psykiske lidelser.

Holmenkollen Dagsenter og Avlastningsbolig
Senteret har dagtilbud for voksne psykisk utviklingshemmede og avlastningsbolig for psykisk utviklingshemmede barn.

Prosjekt Felles Framtid
PROFF er et komplett alternativ for mennesker som har ulike utviklingsforstyrrelser og behov for et skreddersydd heldøgnstilbud med omsorg og tilsyn.

Barnehabilitering
Målgrupper for barnehabiliteringstjenesten er barn og ungdom med medfødte eller tidlig ervervede funksjonshemninger, og andre barn med behov for tverrfaglig habiliteringstjenester på spesialistnivå.

UTLANDSKE