HANDIKAPBIL OG BILOMBYGGERE HOVEDSIDE
TILBAKEMELDING FRA WEBSIDEN HANDIKAPBIL OG BILOMMBYGGERE HOVEDSIDE
Bil er for mange mennesker med funksjonsnedsettelser en forutsetning for deltakelse, og for mange finnes det ikke noe reelt alternativ. Bil kan være en nødvendighet for å komme til/fra arbeid og for å kunne fungere i arbeidslivet.
- - - - - -
Etac Bil AS

Hovedkontor:
Lindebergvegen 3
2016 Frogner
815 69 469


Etac Bil AS er landsdekkende bilombygger med 9 lokale verksteder. Vi er NAV leverandør med løsninger for personer med nedsatt bevegelsesfrihet.
Profilprodukt

Bilombygging
Tilrettelegging
Adkomst til bil
Gode løsninger

- - - Ønsker du å kjøpe hjelpemidler privat, kan dette gjøres direkte i vår nettbutikk hos Deal.no - - -
Handicare AS
Biltilpassing


Vålerveien 159
1501 Moss
Tele:03250
Faks:85 02 88 22

Vi utvikler løsninger, produserer og monterer utstyr tilpasset den enkelte funksjonshemmede
Profilprodukt

Bilombygging spesialtipassing
av biler for
funksjonshemmed

- - - - - -
Møller bil Romerike AS
Hvamstubben 8, 2013 Skjetten
Tele:24032600
Faks:24032699 

Møller Bil har som ambisjon å være Norges ledende leverandør av bil og bilhold. Det håper vi du opplever når du besøker våre forhandlere.
Møller bil
Romerike AS

Ombyggeravdeling
Region Øst


- - - - - -
Iseveien Bilinnredning
Torvlia 1, 1739 Borgenhaugen
Tele:69128700
Faks:69128701

Iseveien Services AS


- - - - - -


Mercedes Benz Norge.
Vito

Nyttekjøretøy
Nye Vito Tourer vil og kan.
Og gjør det.
Mercedes Benz Norge.
Sprinter

Nyttekjøretøy
Plass, komfort og sikkerhet for opp til 9 personer.
https://pstrafikkskole.no/

Kontakt
PS Trafikkskole AS
Telefon: 4123 2574
Epost: pstrafikkskole@gmail.com

Bil og kjøretøy NAV
Hvis du ikke kan benytte offentlige transportmidler som følge av sykdom, skade eller lyte, kan du ha rett til bilstønad.

Spesialutstyr og tilpasning
Uavhengig av om du kan få støtte fra NAV for å kjøpe en bil eller om du må betale hele bilen selv, kan du få spesialutstyr og tilpasning av bilen som er nødvendig på grunn av funksjonsnedsettelsen

Bilsentrene NAV (Kontakt Landsoversikt)
Landet er delt inn i fem regioner når det gjelder behandling og oppfølging av bilsaker. De regionale bilsentrene er en del av hjelpemiddelsentralen på sitt sted.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet - bilstønadsordningen.
Bil er for mange mennesker med funksjonsnedsettelser en forutsetning for deltakelse, og for mange finnes det ikke noe reelt alternativ. Bil kan være en nødvendighet for å komme til/fra arbeid og for å kunne fungere i arbeidslivet.

Til alle brukere.
Med brukerpass får du økt innflytelse på valget av hjelpemiddel. Du får enklere tilgang til utprøving, utskifting og reparasjon, og behandlingstiden blir kortere.


Firmalisting
Side 1 2 3 4

Annonser/News
Mercedes Benz Norge. Nyttekjøretøy

Vito

Vito. Vil, kan og gjør det

Sprinter

Plass, komfort og sikkerhet:

http://pstrafikkskole.no/
Kjøreopplæring for mennesker med fysiske handikap.
I tillegg til å ha egne, spesialutstyrte biler brukes også elevenes egen bil.