HELSE HOVEDSIDE

Helse er en tilstand av fullkommen fysisk, psykisk og sosial velvære -
ikke bare fravær av sykdom eller svakhet

DinKost
Nettsted for ernæring, kosthold og mosjon. Eksperter svarer på spørsmål fra brukerne. Oppskrifter og ernæringstips.

Dagens Medisin
Nyheter om medisin og helsevesen, ledige stillinger, kalender og bokomtaler.

Nofima Mat AS
Nofima er et næringsrettet forskningskonsern som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

Melk.no
Opplysningskontoret for meieriprodukter.

Landsforeningen for kosthold og helse 
Stiftelsens formål er å fremme forståelsen av kostholdets betydning for helsen, støtte opplysningsvirksomhet om kosthold og ernæring, spesielt overfor barn og unge, fremme forskning om ernæring og kosthold, støtte tiltak for bedring av kostholdet og utvikling av informasjonsmateriell

Hudlegekontoret
Oversiktlig, fyldig og nøytral informasjonstjeneste for hudsykdommer, allergiske sykdommer og kjønnssykdommer. Ulike behandlingsformer er også beskrevet med tekst og bilder.

Loven om pasientrettigheter
Sier at pasienten fritt kan velge ved hvilket offentlig sykehus eller distriktspsykiatriske senter han/hun vil bli behandlet på. Noen private institusjoner er også med på ordningen.

Sykehusvalg.no
Tjenesten skal tilby pasienter og pårørende og helsepersonell oppdatert og kvalitetssikret informasjon om forventede ventetider, pasientrettigheter, kvalitetsindikatorer samt annen informasjon som er relevant for pasientens valg av sykehus

Giftinformasjonen i Norge
Beskrivelse: Forberedelser Når du ringer Giftinformasjonen kommer du direkte i kontakt med en som kan svare på spørsmål om akutte forgiftninger.

Strålevernets UV-nett
Løpende oppdatert informasjon om UV-stråling på syv steder i Norge.

Statens legemiddelverk
Godkjenner og overvåker legemidler. Les om kliniske utprøvinger, terapianbefalinger, bivirkninger, naturlegemidler og regelverk.

Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet
Statens Ernæringsråd. Stoff om helse og kosthold, i form av rapporter, tips og pressemeldinger.

Statens råd for funksjonshemmede
Statens råd for funksjonshemmede er et rådgivende organ for offentlige instanser og institusjoner, oppnevnt i statsråd.

Helsenytt for alle
Et hundretalls temaartikler med helseråd til lekfolk fra Norges fremste leger, psykologer og ernæringseksperter. Utgis av Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Helsenett
Mange artikkelforfattere har bidratt til dette helseleksikonet, som har et godt register over sykdommer og bra søkemotor.

Helse- og Sosial
Uavhengig nettsted for helsepersonell. Her kan du finne artikler, presseklipp, søkemotorer, forum, nettbutikk, kurs- og konferanse og linker til andre nettsteder.

Folkehelseinstituttet
Arbeider for å bedre befolkningens helse ved å styrke det forebyggende helsearbeidet i samfunnet.

Statens tobakksskaderåde
lover og bestemmelser om røyking, helseskader, røykeavvenning og fakta- og underholdningsstoff for ungdom.

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalforeningen arbeider med helsefremmende tiltak, så som forskning og opplysning. Fagråd for hjerte og kar, belastning, barn og familie, eldre og tuberkulose.

Statens helsetilsyn
Helsetilsynet skal være faglig sterk og uavhengige tilsynsmyndighet der kompetanse innen helsefag, sosialfag, sosial- og helserett og forvaltning samvirker.

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)
Undersøkelser fra 1986 og 1997, innen epidemiologi, samfunnsmedisin og klinisk medisin. Bakgrunnsstoff og oversikt over publikasjoner.

Trygg Trafikk
Nyheter om trafikk og ulykker og råd om sikkerhet i bil og som fotgjenger. Avisen "Trafikken & Vi" i nettutgave.

Store medisinske leksikon-Helse
Helse, mangetydig begrep som i folkelig språkbruk gjerne benyttes som motsatsen til sykdom.

Forskning.no
forskning.no er en nettavis med norske og internasjonale forskningsnyheter.
ANNONSER/NEWS

Unilabs Røntgen

Unilabs er den eneste private leverandør av helsetjenester i Norge som tilbyr tjenester innenfor både radiologi og medisinske laboratorietjenester.

Aleris Røntgen

Aleris er Norges største private leverandør av radiologitjenester.
Vi leverer tjenester av høyeste faglige standard til det offentlige helsevesen så vel som til privatpersoner.