PRODUKTOVERSIKT-
KONTORHjelpemidler for 
Barn og voksne.
Våre befriende 
løsninger skal forenkle hverdagen 
for store og små.

Bilde:

Bambach sadelstol.
Forebygger og behandler muskel og skjelletplager.

Kompetanse i tilrettelegging for barn med spesielle behov.