PRODUKTOVERSIKT-
LØPESYKLER

Medema Norge AS

Vi leverer og produserer kvalitetshjelpemidler
og tjenester til helsesektoren, funksjonshemmede 
og eldre.

Bilde:

Relax er konstruert for brukere som ønsker å være nærmere bakken når de sykler, eller som har problemer med balansen.