PRODUKTOVERSIKT-
ARBEIDSSTOLER.
SNARVEI TIL ANDRE HJELPEMIDLER I RULLETEKSTVi tilbyr arbeidsstoler av meget høy kvalitet fra Mercado i Sverige
Et godt utvalg av
arbeidsstoler i vår
kontrakt med NAV
Profilprodukt

Real 9000 plus
Real arbeidsstol med manuell hev/senk for voksne

Setestørrelse som tilpasses den enkelte bruker gir bedre mulighet for uhindret aktivitet.