MEDISIN HOVEDSIDE


Medisin er et begrep med to grunnleggende betydninger. Det refererer til legevitenskap eller legekunst og til legemiddel eller medikament.

Hudlegekontoret
Vi har et ansvar for å gi innbyggerne i Moss og omegn med hudlidelser et tilfredsstillende tilbud. Våre hjemmesider er en ikke komersiell informasjonstjeneste for alle som er interesserte i hudsykdommer, hudkreft, sårbehandling og allergiske sykdommer. Informasjonen her er basert på internasjonal forståelse av hudsykdommer.

Dr. Online
Doktoronline.no er en norsk møteplass for helse og livskvalitet. Her kan du stille spørsmål til fagpersonell, diskutere med andre og finne informasjon om sykdommer og kroppen din.

Legemiddelindustriforeningen 

Her finnes Felleskatalogen, Medisinhåndboken, legemiddelstatistikk, oversikt over legemiddelfirmaer i Norge, internasjonale nyheter og artikler om legemiddelpolitikk. LMI er en bransjeforening for legemiddel-industrien, somarbeider for anerkjennelse av legemidlers verdi for livskvalitet, helse og velferd

Legemiddelverket
Statens legemiddelverk er forvaltningsorganet på legemiddelområdet. Legemiddelverket fører tilsyn med produksjon, utprøvning og omsetning av legemidler. Etaten godkjenner og overvåker legemidlene, og skal bidra til riktig og økonomisk legemiddelbruk. Virksomheten har omlag 180 ansatte.

Norsk Legemiddelhåndbok
Detaljert informasjon om legemidler. Bruker mye faguttrykk og er primært for helsepersonell. Beskriver bruksområder, bivirkninger og dosering.

Norges NaturmedisinSentral as
Norges NaturmedisinSentral er landets kompetansesenter på homeopatiske og antroposofiske legemidler.Vi bistår Statens Legemiddelkontroll, Legemiddelgrossistene, apotekene og homeopatene i faglige spørsmål.

Norges teknisk-naturvitenskapelige- universitet
NTNU har teknologisk og naturvitenskapelig hovedprofil. I tillegg finnes et bredt tilbud i medisin, samfunnsvitenskap, humaniora og kunstfag.

Oslo Akutten
På Oslo Akutten har vi samlet alt på ett sted, og våre rutiner er slik at du skal få minimal ventetid.

Oslo legevakt
Oversikt over det kommunale akutthjelptilbudet i Oslo.

Norsk selskap for farmakologi og toksikologi (NSFT) 
Forening for personer med interesse for farmakologi/legemiddel og toksikologi. Her finner du nyheter, pekersamling m.m.

Relis   
Relis er en produsentuavhengig legemiddelinformasjon for helsepersonell. På sidene finner du nyheter, pekere til diverse tidsskrifter og til de ulike Relis-sentrene.

Legesiden
Legesiden.no er en startside for nordiske leger og helsepersonell. Nettstedet inneholder over 1000 omtalte medisinske linker, metodebok, veiledning i internett-bruk, søkesenter og søkehjelp samt mye mer.

Lommelegen
Lommelegen.no tilbyr informasjon om symptomer, sykdommer, skader, samliv og seksualitet. Oppslagsverket vårt inneholder mer enn 5 000 artikler om disse temaene. Alt er skrevet på alminnelig og lett forståelig norsk - for folk flest.

MSD
MSD (Merck, Sharp & Dohme) er et ledende, forskningsbasert farmasøytisk selskap som oppdager, utvikler, produserer og markedsfører et bredt spekter av innovative preparater til bedre helse for mennesker og dyr.

Naturens legemidler
Her finner du en oversikt over naturens planter og deres medisinske virkning. Siden er hentet fra boken Friluftsliv året rundt, som kan bestilles her.

Apotek
Under Apotekene vil du finne tall og fakta om norske apotek og aktuelt om legemiddelpriser. Du vil også finne en oversikt over alle apotek i Norge

Kirkens SOS 
Kirkens SOS er en døgnåpen krisetelefon for den som er i umiddelbar fare for å ta sitt eget liv.

Mental Helse Norges Hjelpetelefon 
Informasjon om Mental Helse Norges Hjelpetelefon.

NOVO NORDISK NORGE
Novo Nordisk er ledende i verden innen diabetes, men vi tilbyr også produkter og service innen kvinnehelse, 
hematologi og veksthormon.

MedicineNet
Ikke bare kan du lese om sykdommer og helsetilstander, men dersom du vet hva legen skal gjøre kan du gå inn på denne nettsiden og få et innblikk i hva som skal skje.
(Engelsk webside)

Ask Noah
Stor informasjons-database med informasjon om mange sykdommer og behandlingsformer. 
(Engelsk webside)

Medisinsk oppslagsverk for alle
Merck Manual Home Edition. Lærebok for alle som vil vite mer om sykdommer og medisinske tilstander.
(Engelsk webside)

Legemiddelhåndboka
Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell er en terapirettet oppslagsbok om legemidler som behandlingsalternativ. Den er spesielt beregnet på den allmennpraktiserende lege og institusjonslegen på områder hvor vedkommende ikke er spesialist.

FELLESKATALOGEN Felleskatalogen

HELSEDIREKTORATET Helsedirektoratet

STATENS LEGEMIDDELVERKStatens legemiddelverk
ANNONSER/NEWS

Medisinsk utstyr