HOVEDLOGO FOR HANDICAPSIDEN.NO AS. LITEN LOGO I KATEGORI, KLIKK PÅ SVALEN SÅ FLYR DEN FRA SIDE TIL SIDE. I alle kategorier brukes svalen på venstre side øverst for å gå tilbake. Klikk på svalen for å fly.I kategorier som har flere sider finner du svalen nederst på høyre side. Klikk på svalen for å fly til neste side.Noen websider bruker ikke svalen som ovenfor, da disse sidene brukes av andre i vårt nettverk.Bruk da tilbake knappen i Exsplorer feltet ditt.   Velkommen til Handicapsiden.no
Informasjonsside.
TILBAKEMELDING WEBMASTER
 

Les vår
stillingsannonse her


Hovedkontor

Handicapsiden.no
HOVEDKONTOR. DAGLIG LEDER RUNE WALTER BORGEN.
Organisasjonsnr:
919 492 392
Aurskog/Høland
Kommune.
Adresse:
Trampen 5
1930 Aurskog.
Telefon: 63850562


Daglig leder
Rune Walter Borgen.
Mobil. 94 42 47 59
Postnummer: 1930
Sted: Aurskog

www.nettshoppen.no
Nettshoppen.no er en inkluderende nettbutikk.
En veiviser til Norske og utenlandske nettbutikker.
Leverandører av hjelpemidler for bevegelseshemmede med egen nettbutikk.

Handikapguider
Landsoversikt
HEI JEG ER EN KOMMUNEGUIDE. KLIKK PÅ MEG FOR Å  LESE MER OM HVA VI JOBBER MED


Handicapsiden.no

Firmaet eies av Daglig leder Rune Walter Borgen

Selskapets virksomhet skal være å eie eller erverve rett til å drive nettsider med formål å være opplysningsside/portal en veiviser til informasjon for personer med funksjonshemninger og handikap, samt delta i virksomheter som står i forbindelse med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet.

Handicapsiden.no internettportaler lages av personer med varig sykdom eller skade.
Vi vet best hvor skoen trykker. Brukere av brukere.

Handicapsiden.no har også medarbeidere uten sykdom og skade, men med andre erfaringer innen selskapets virksomhet og formål.

Handicapsiden.no har i dag 1 avdelinger.

Selskapet har sitt Forretningskontor i Aurskog Høland kommune.
Forretningsadresse: Trampen 5
1930 Aurskog
Tlf: 63 85 05 62
Daglig leder Rune Walter Borgen
Mobil: 94 42 47 59
Forretningskontoret er et møtested for Handicapsiden.no og Foreningen Handicapweb.org


Avdelingskontor Aurskog.

Web, Salg, media og markedsføring.
Salgssjef/Daglig leder: Rune Walter Borgen


Om Internettportalen www.handicapsiden.no

www.handicapsiden.no er en internettportal som eies av selskapet Handicapsiden.no

www.handicapsiden.no er en inkluderende internettportal med linker til norske og internasjonale websider innen: Helse, Medisin, Sykdom, Skade, Lover og regler, produkter for hjelpemidler og andre tjenester m.m. En nisjeportal, samt en veiviser for folk flest, men handikappede og funksjonshemmede er et prioritert felt.

Det skal være en brukervennlig portal, hvor det er lett å finne frem til det man søker og måtte ha på hjertet. Portalen er delt opp i kategorier som favner de forskjellige gruppene. Stor tekst og tekst i bilder prioriteres på portalen. Et bilde sier mer en 100 ord.

HOVEDLOGO FOR HANDICAPSIDEN.NO AS. LITEN LOGO I KATEGORI, KLIKK PÅ SVALEN SÅ FLYR DEN FRA SIDE TIL SIDE. I alle kategorier brukes svalen på venstre side øverst for å gå tilbake. Klikk på svalen for å fly.I kategorier som har flere sider finner du svalen nederst på høyre side. Klikk på svalen for å fly til neste side.Noen websider bruker ikke svalen som ovenfor, da disse sidene brukes av andre i vårt nettverk.Bruk da tilbake knappen i Exsplorer feltet ditt.Stor logo av Svaner er hovedlogo for Handicapsiden.no

Liten logo (Svale) er logoen for internettportalen
www.handicapsiden.no.
Svalen flyr fra side til side.

I alle kategorier brukes svalen på venstre side øverst for å gå tilbake. Klikk på svalen for og fly.

Det samme gjelder for liten Logo

I kategorier som har flere sider finner du svalen nederst på høyre side. Klikk på svalen for å fly til neste side. Noen websider bruker ikke svalen som ovenfor, da disse sidene brukes av andre i vårt nettverk/Guider. Bruk da tilbakeknappen i webleseren din.

Vedrørende touch screen skjerm er portalen tilpassett dette, med å bruke pekeknapper for hyperkoblinger.
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE OG STEDSKART. (HYPERKOBLING)


http://www.handicapsiden.no/Handicapsiden.no-AS/pil_topp.gifKnapp som brukes til å komme til toppen av siden.

Målsetting for internettportalen www.handicapsiden.no

www.handicapsiden.no har som målsetning om å bli den ledende nisjeportalen innen helse, medisin, sykdom, skade, produkter, tjenester, lover og regler. Samt andre aktuelle tjenester. Informasjonskanal/portal for handikappede og funksjonshemmede i Norge.

Ved siden av denne store gruppen, er den blitt et godt verktøy for offentlige og private bedrifter. Vi har valgt å visualisere et flertall av linkene med bilde eller logoer. Vi har valgt denne brukerløsningen, slik at våre besøkende kan finne frem,
til ønskede informasjon og tjenester på en enkel og grei måte. Et bilde sier mer en tusen ord. Alle linker har URL-koding, slik at vi gir trafikk til våre kunders websider.

Inntekter:

www.handicapsiden.no har som målsetning om å bli den ledende nisjeportal for handikappede og funksjonshemmede i Norge.

For at Handicapsiden.no skal bli den mest brukte portalen i Norge for dette markedet, har vi behov for inntekter for å markedsføre portalen i de rette kanaler.

www.handicapsiden.no er en delvis reklamefinansiert nettportal. Vi har annonsører som profilerer/annonserer seg i relevante kategorier, samt Hovedsponsorer/Hovedpartnere.

Andre inntekter skjer igjennom nettverket vårt, som blant annet diverse webarbeider for kunder.

For å øke antall besøkende på Handicapsiden.no, har vi valgt følgende strategi.
Vi rykker inn annonser i relevante blader som dekker skade og lyte i Norge, samt medlemsblader for relevante kundegrupper. Selskapet stiller ut på messer, og profilerer seg i diverse søkemotorer på nettet.

Samarbeidspartnere:

Vi har et godt samarbeid med offentlige og private institusjoner, private helseforetak, rehabilitering/opptreningssentre, leverandører av hjelpemidler og terapeuter m.m.

Arbeidstakerorganisasjonen LO og næringslivet hovedorganisasjon NHO støtter prosjektet vedrørende flere hender/Hoder i arbeid.

Bedriftsprofil for selskapet Handicapsiden.no

Selskapets virksomhet skal være å eie eller erverve rett til å drive Internettsider, samt data og it arbeider. Internettportalen www.handicapsiden.no er en inkluderende nisjeportal/veiviser innen helse, medisin, sykdom, skade, produkter, tjenester, lover og regler. Samt andre aktuelle tjenester. En side for folk flest. Informasjonsportal for personer med funksjonshemninger og handikap er et prioritert felt. Delta i virksomheter som står i forbindelse med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet.


Inkluderende-info-station.no

Et Domenenavn som eies av Handicapsiden.no En av flere oppgaver for selskapet er å utvikle informasjonsstasjoner/terminaler som skal være inkluderende i samarbeid med Infostasjon AS.


Om vår inkluderende Info-Station med Navn ToRun II

Handicapsiden.no har nå utviklet en ny inkluderende informasjonsterminal med webtilrettet programvare i samarbeide med Infostation AS.

Vår inkluderende Info-Station har en hev- og senk løsning, for å kunne tilfredsstille brukere som sitter i rullestol eller ikke rekker opp til ordinære Infostation.

Vi benytter minimum19” LCD touch screen, som vil dekke svaksyntes behov, for å kunne nyttegjøre seg informasjon som ligger på vår inkluderende Info-Station.

Standarmodellen leveres med touch screen, ståltastatur og integrert mus.

Har kjøper behov for mer beskyttelse rundt Infostationen, kan dette ordnes med bruk av beskyttelsesmateriale, eller andre løsninger/forslag som leverandøren kan hjelpe med.

Terminalen kan leveres med høyttaler, webcamera og skriver for de som ønsker det.

Vedrørende tilleggsutstyr for synshemmede og hørselshemmede leveres dette etter kjøpers ønske, da dette ikke inngår i standarmodellen.

Vår inkluderende Info-Station kan levers i flere varianter, fargevalg og profilering,
men hev- og senk, samt touch screen og integrert mus er en fast anordning.

Terminalen er tilpasset ved bruk av kortleser, men må bestilles for de som ønsker det.

Vår inkluderende Info-Station ønsker vi å utplassere på Opptreningssentre, Pasienthotell, Sykehus og i offentlige miljøer. Ved siden av dette håper vi at det private næringslivet ser behovet for å inkludere flere brukergrupper når de velger løsninger til Deres informasjons behov ved bruk av vår Info-Station.

Den inkluderende Info-Station tilbys våre kunder som: reklamefinansiert, leasing eller kjøp.

Vi håper at alle våre kunder vil integrere vår nettportal www.handicapsiden.no, som en av låste linker, slik at vi får ut informasjonen på handicapsiden.no til flere brukere.

Når Info-Station ikke er i bruk, kan den fungere som en 19” elektronisk reklame TV, med levende eller faste bilder som blir eksponert etter en fast tidskode ” 3 – 5 sekunder ”, eller lengre hvis våre kunder ønsker dette.

Vi er av den oppfatning at vår inkluderende Informasjonsterminal bør inkluderes i alle offentlige bygg i Norge, der det er behov for å inkludere handikappede og funksjonshemmede, herunder rullestolbrukere med like muligheter for informasjon som andre.

Terminalen er inkluderende og skal ikke være ekskluderende for noen av brukere, men skal kunne brukes av alle.

Markedsføring av ToRun II

Vi rykker inn annonser i relevante blader som dekker skade og lyte i Norge.

Vi søker også aktivt mot presse og TV-mediet om en omtale av vår inkluderende
Info-Station ToRun II

Vi kontakter våre samarbeidspartnere og andre forretningsforbindelser vi har for våre selskaper.

Offentlige instanser som Arbeids-og inkluderingsdepartementet, lokale Nav kontorer, kommuner og andre offentlige kontorer kontaktes for en informasjon om produktet.

Vi søker etter kapital for markedsføring og produksjonsmidler fra det offentlige.

Vi søker etter private investorer som kan være med og finansiere vår inkluderende Info-Station som sponsorer med deres logo oppført på terminalen.

Våre samarbeidspartnere på internettportalen www.handicapsiden.no, samt offentlige og private selskaper får en henvendelse/ innbydelse om en demonstrasjon av vår nye inkluderende informasjonsterminal.

Utplassering av ToRun II

Vår inkluderende Info-Station ønsker vi å utplassere på Opptreningssentre, Pasienthotell, Sykehus og i offentlige miljøer. Ved siden av dette håper vi at det private næringslivet, ser behovet for å inkludere flere brukergrupper, når de velger løsninger til Deres informasjons behov ved bruk av infostation.

Ved kjøp og salg av Torun II

Vår inkluderende Info-Station tilbys våre kunder som: reklamefinansiert, leasing  eller kjøp.

Vi håper at alle våre kunder vil integrere vår nettportal handicapsiden.no, som en av låste linker, slik at vi får ut informasjonen på handicapsiden.no til flere brukere.

Planlegging for produksjon av Info-Station Torun II

I samarbeid med Infostation AS, ønsker vi i Handicapsiden.no at vår inkluderende Info-Station  kan skape arbeidsplasser til målgruppen vår, ved blant annet at produksjonen legges til attføringsbedrifter som har de rette kompestanser for oppbygging og montering av produktet.

Forbedringer/utvikling av inkluderende Info-Station

Ved stadig bruk av terminalen vil vi høste erfaringer, samt få tilbakemeldinger om brukervennlighet fra brukere.

Terminalen skal utvikles med formål å være inkluderende for alle brukergrupper.

Målsetning for terminaler.

Utplasseringer av vår inkluderende Informasjonsterminal skal inkluderes i alle offentlige bygg i Norge, der det er behov for å inkludere handikappede og funksjonshemmede med like muligheter for informasjon som andre.

Utplasseringer av vår inkluderende informasjonsterminal ut til det private markedet, ønsker vi en markedsandel for produktet 100%  i relevante utplasseringer, hvor handikappede og funksjonshemmede herunder rullestolbrukere ferdes, med like muligheter for informasjon som andre.

Om Handicapsiden.no og selskapets nettverk.

Handicapsiden.no og Foreningen Handicapweb.org er to aktører som samarbeider i et nettverk med medarbeidere i forskjellige fylker, byer og kommuner i Norge.

Handicapsiden.no og Foreningen Handicapweb.org har som formål:
Opprette arbeidsplasser for handikappede og uføre som guider og andre tilpassede arbeidsplasser i sitt nettverk.

Målsetning er å bli den ledende og største arbeidsplassen for målgruppen i Norge.

De 2 aktører er drevet av mennesker som på grunn av skade eller sykdom har falt utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Våre ansatte/medarbeidere har 50 til 100% trygd/uførhet.

Ansatte som har en form for uførhetsgrad i prosent, kommer innunder egne regler for våre selskaper. Blant annet gjennom Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) Vi har godt samarbeid med NAV.

Ansatte som jobber for trygd, opplever det som givende å utføre et tilrettelagt og meningsfullt arbeid i eget tempo. Målet er at alle ansatte for denne gruppen, skal kunne tjene opptil 1G i tillegg til trygden.

Handicapweb.org

Medarbeidere er Handikapguider for Foreningen Handicapweb.org. Det er en forening som har som formål å opprette arbeidsplasser for handikappede og uføre som står utenfor det ordinære arbeidsliv.

Foreningens formål

Opprette arbeidsplasser for handikappede og uføre som guider og andre tilpassede arbeidsplasser. Yte støtte til private trengende og egne prosjekter som retter seg mot foreningens målgruppe. Delta i virksomheter som er forbundet med dette.

Arbeidsoppgavene er som følger

Webdesign som guide i eget distrikt. Drifting av siden med opplysninger, tjenester og produkter, samt være en informasjonskanal ovenfor brukere og folk flest, i sitt distrikt. Websiden til guiden er en lokal inkluderende internettportal, med informasjon om tilgjenglighet for handikappede og funksjonshemmede herunder rullestolbrukere, samt for folk flest.

Internettportalene er inkluderende med informasjon om tilgjenglighet satt i system ved bruk av relevante skilt og knapper, samt bilder med tekst.

Lokale portaler bygges opp etter mal i samarbeid med Handicapsiden.no men guiden vil ha frihet innenfor denne rammen, men i samsvar etter retningslinjer fra
Handicapweb.org og Handicapsiden.no

www.handicapsiden.no skal være hovedportalen for alle guider som et ledd i nettverket.
Portalen til handikapguiden har websider med linker til landsdekkende informasjon på internettportalen www.handicapsiden.no Dette gjelder linker som Helse, Medisin, Sykdommer, Hjelpemidler, og Rettigheter, samt Data og pc tjenester, Nettshoppen, Nyhetsiden Helse og Info-Station.

Ved siden av drifting av sin lokale portal er medlemsverving til Handicapweb.org prioritert. Hensikten med dette er å bygge opp et nettverk i distriktet, slik at man kan påvirke kommune, fylke og stat for å forbedre seg ovenfor denne store gruppen mennesker i Norge. En annen ting er å påvirke næringslivet i sitt distrikt, slik at man følger opp lover og regler for tilrettlegning, mot diskriminering, samt øker kvaliteten for et inkluderende arbeidsliv.

Guidene vil også tilby private bedrifter webdesign og drifting av Deres websider til meget konkurransedyktige priser. Guidene arbeider fra hjemmekontor i et tilpasset miljø.

For at vi skal ha en ryddig måte å drifte websidene på, må alle i prosjektet ha samme redigeringsverktøy for laging av websider.

Det opprettes et domene med webhotell for alle guider i sitt område.

Formål for begge aktører:

Opprette og tilby arbeidsplasser til handikappede og uføre som for eksempel lokale guider.

Målsetningen er og skape lønnede arbeidsplasser for handikappede og funksjonshemmede.

I vedtektene for de to selskapene, er det inngått bindene avtaler.

For å kunne virkeliggjøre denne ambisjonen, håper vi at Dere ser mulighetene for at disse hendene blir aktivisert, til formålsnyttige samfunnsoppgaver i fremtiden.

Markedsføring av Handicapsiden.no samt hele nettverket

Vi rykker inn annonser i relevante blader som dekker skade og lyte i Norge, samt medlemsblader for relevante kundegrupper. Selskapet stiller ut på messer, og profilerer seg i diverse søkemotorer på nettet.

Den lokale handikapguide omtales i sitt nærmiljø, i relevante blader og medier, samt offentlige lokale myndigheter/etater m.m.

Vi har inngått avtaler med landsdekkende organisasjoner, bedrifter og statlige instanser, hvor www.handicapsiden,no  ligger som link på Deres hjemmesider. Vi søker også aktivt mot presse og TV-mediet om omtale av Handicapsiden.no

Dette gjelder også en ny omtale om hele vårt prosjekt. Flere hender/hoder i arbeid!

Nye Ansettelser i Handicapsiden.no

Vi søker etter nye medarbeidere med kompestanse innen markedsføring, salg og regnskap, samt teknisk kompestanse.

Kontakt Daglig leder for mer informasjon.
Daglig leder: Rune Walter Borgen
Telefon: 63 85 05 62
Mobil: 94 42 47 59

Mail: postmaster@handicapsiden.no


Se vår videofremføring
og radiofremføring
Handicapsiden.no


Kontaktinformasjon for handicapsiden.no Hovedkontor.

Telefon: 63 85 05 62
Adresse. Trampen 5
Postadresse. 1930 Aurskog
Organisasjonsnummer: 919 492 392
Daglig leder: Rune Walter Borgen.
Mobil: 94 42 47 59
E-Post: postmaster@handicapsiden.no

Elektronisk post for Handicapsiden.no

Generelle opplysninger: kontor@handicapsiden.no
Webansvarlig:
postmaster@handicapsiden.no
Salgsavdeling: 
salgssjef@handicapsiden.no
Media Markedsføring:
salgssjef@handicapsiden.no

X
 
Handicapsiden.no takker våre samarbeidspartnere som brukere internettportalen som eksponeringsmedia for deres tjenester og produkter.
Om Handicapsiden.no

Vår inkluderende nettbutikk- En veiviser til leverandører av forskjellige hjelpemidler samt andre diverse produkter.
 
 
TIL TOPPEN AV WEBSIDEN

Kopiering av materiale fra www.handicapsiden.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.

Copyright Handicapsiden.no 2018