TILBAKE NORSKE OFFENTLIGE SYKEHUS.Tilbake
Sykehusopplysninger
Adresse:
 

HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 
 
Postadresse:   Parkvn. 84, 6407 MOLDE
Besøksadresse:  Parkvn. 84, 6407 Molde
Sentralbord:    71 12 00 00
Ekspedisjon:   71 12 09 50
Faks:               71 12 09 51
e-post:         
ÅPNES I NYTT VINDU.postmottak@helsenr.no
Nettsted:        
ÅPNES I NYTT VINDU.www.helsenr.no
Styreleder:      Tore Skåltveit, advokat, Kristiansund
konst. Adm.dir.:       Asbjørn Hofsli
Viseadm.dir:   Einar Myklebust
 
 
 
UNDERLIGGENDE ENHETER

Aure Opptreningssenter, 6690 Aure
Telefon: 71 64 79 00
Telefaks: 71 64 79 40
e-post:
ÅPNES I NYTT VINDU.resepsjon.aure@helsenr.no
ÅPNES I NYTT VINDU.Web: www.aure-opptreningssenter.no


Eide psykiatriske senter, Slettaveien, 6490 EIDE
Telefon: 71 29 84 00
Telefaks: 71 29 68 93
e-post:
ÅPNES I NYTT VINDU.eide.psyk.senter@helsenr.no


Kristiansund sykehus, Herman Døhlens vei 1, 6508 KR.SUND
Telefon: 71 12 00 00
Telefaks: 71 12 11 11
e-post:
ÅPNES I NYTT VINDU.adm.krsund@helsenr.no


Molde sjukehus, Parkvegen 84, 6407 MOLDE
Telefon: 71 12 00 00
Telefaks: 71 12 00 35
e-post:
ÅPNES I NYTT VINDU.postmottak@helsenr.no


Molde sjukehus, Psykiatriske avdelinger Hjelset, 6450 HJELSET
Telefon: 71 12 00 00
Telefaks: 71 12 11 52
e-post:
ÅPNES I NYTT VINDU.ekspedisjon.hjelset@helsenr.no


Nordlandet psykiatriske senter, Norddalsvn. 37, 6516 KR.SUND
Telefon: 71 58 19 11
Telefaks: 71 58 37 98
e-post:

ÅPNES I NYTT VINDU.npd.krsund@helsenr.no


Tingvoll psykiatriske senter, 6630 TINGVOLL
Telefon: 71 53 20 60
Telefaks: 71 53 20 61
e-post:
ÅPNES I NYTT VINDU.tingvoll.psyk.senter@helsenr.no

ÅPNES I NYTT VINDU.
ÅPNES I NYTT VINDU.http://www.helsenr.no/default.htm
ÅPNES I NYTT VINDU.Kart
Kontaktperson
?
Om Sykehuset.
 

Helse Nordmøre og Romsdal tilbyr veldifferensierte spesialisthelsetjenester med spesialfunksjoner. Helseforetaket skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det - når de trenger det - samt legge forholdene til rette for forskning og undervisning.


Helse Nordmøre og Romsdal HF har vel 2500 ansatte. De største enhetene er Molde sjukehus, Kristiansund sykehus og Molde sjukehus psykiatriske avdeling på Hjelset.

I tillegg inngår de psykiatriske helsetjenestene på Nordlandet (Kristiansund), Halsa, Eide og Tingvoll, og Aure opptreningssenter. Foretaket har avtale med 10 privatpraktiserende legespesialister og 8 privatpraktiserende psykologer.

Tilsammen har sykehusene i foretaket ca. 480 senger. I hovedsak er disse fordelt på 177 ved Molde sjukehus, 108 ved Kristiansund sykehus, 149 innen psykiatri samt 34 senger ved Aure opptreningssenter.

Hovedoppgavene som Helse Nordmøre og Romsdal HF skal yte, omfatter:

· pasientbehandling

· utdanning av helsepersonell

· forskning

· opplæring av pasienter og pårørende