TILBAKE STARTSIDEN HANDICAPSIDEN.NO  Nyhet om tilgjenglighet ved bruk av skilt og knapper for firmainformasjon på portaler i nettverket til Handicapsiden.no AS og Foreningen Handicapweb.org


Nyhet: Først i Norge, og i resten av verden.


Handicapsiden.no AS og Foreningen Handicapweb.org har nå utviklet et nytt system for bruk av websider med informasjon om tilgjenglighet for handikappede og funksjonshemmede herunder rullestolbrukere, samt for folk flest.

Internettportalene er inkluderende med informasjon om tilgjenglighet satt i system ved bruk av relevante skilt og knapper, samt bilder med tekst.

Ved bruk av bilder og tekst, samt tekst i bilder, blir oversikten for tilgjenglighet over lokaler godt sett for allmennheten.

Ved bruk av skilt som er relevant for forretningen/lokaler legges det inn en poengfordeling.


Vi bruker skilt til å vise hvordan det er tilrettelagt for rullestolbrukere og andre brukere med forskjellige behov for opplysninger.

Tekst i skilt.
 
HANDIKAP VENNLIG.GODE SVINGMULIGHETER FOR RULLESTOLBRUKERE.KONFERANSE.FØRERHUND TILLATT.PARKERING HANDIKAPPEDE.TERRASSE.FARE FOR HOLKE.GRUPPE.HANDIKAP TOALETT.RULLESTOLHEIS.INFORMASJON.>Døråpning/Fotocelle.

INFORMASJON.Her er en oversikt for firmainformasjon i kategori.

Vi bruker eks antall stjerner som viser et sammendrag av poeng for tilgjenglighet for brukere.
Poengfordeling er 100 % av valgte skilt som er relevante for firmaopplysninger for sine lokaler.

5 Stjerner*****>Veldig bra>10 poeng=Komplett alle felt.100 % ·
4 Stjerner****>Bra>6 poeng=60 % av!00 % i felt.
3 Stjerner***>Mindre bra>2 poeng=20 % av 100 % i felt.
 2 Stjerner**>Dårlig>1 poeng=10 % av 100 % i felt.
 1 Stjerne*>Meget Dårlig>0 poeng

 Ved bruk av Ja utfyllinger i felt, gjelder 10 poeng/100 % ·
Det legges inn en prosentandel etter skjønn for god service for rullestolbrukere. Dette blir da lagt inn som en egen post.


Andre skilt vi bruker for informasjon.
Toalett.
TELEFONVERKSTED.KAFE/ SERVERINGFASTFOOD, SERVERING, MAT OG DRIKKE.HEIS.

Vedrørende touch screen skjerm er portalene tilpassett dette, med å bruke pekeknapper for hyperkoblinger.PEKER FOR ÅPNING AV  HJEMMESIDE OG STEDSKART (HYPERKOBLING)PEKER FOR ÅPNING AV FIRMA INFORMASJON OG PRODUKTER (HYPERKOBLING)

PEKER FOR ÅPNING AV  HJEMMESIDE OG STEDSKART (HYPERKOBLING)PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE OG STEDSKART. (HYPERKOBLING)

PEKER FOR ÅPNING AV FIRMA INFORMASJON OG PRODUKTER (HYPERKOBLING)PEKER FOR ÅPNING FIRMAINFORMASJON OG PRODUKTER (HYPERKOBLING)Vedrørende bruk av skilt for opplysninger for tilgjenglighet satt i et system, er dette ikke ment å være en pekefinger, men heller en folkerett for funksjonshemmede og få en god oversikt over fremkomlighet i lokaler ved bruk av internett.

Vi er av den oppfatning i dag at når vi nå gjør dette som er nevnt ovenfor, samt at det lokale næringslivet er med på portalene for profilering, vil respektive myndigheter i kommuner på sikt være med på å legge mer til rette for funksjonshemmede i sitt nærområde.

Ved å bruke linken nedunder, for dere en oversikt hvordan dette gjøres. Vi bruker da en guide i Aurskog/Høland kommune som et eksempel. Gå inn i kategori bil, klikk da på bensinstasjoner firmainfo.
Websiden til guiden er under utvikling, det er ikke alle kategorier som er utfylt.
PEKER FOR ÅPNING AV  HJEMMESIDE OG STEDSKART (HYPERKOBLING)http://www.handikapguiden-aurskogholand.no

 

TOPPTopp