HOVEDINNGANG OG RESEPSJON 0 Etg

2 stk handikapparkeringer ved hovedinngang


HOVEDINNGANG FOR ALLE BRUKERE!


RESEPSJON
God plass for alle brukere!

SITTEPLASS VED RESEPSJONEN
God plass for alle brukere!


SITTEOMRÅDET
God plass for alle brukere!


SPILLEROM OG HEISROM
Heisplatting med tilgang til etasjeskille U-4 Etg
Tilgang for alle brukere!