BASSENGOMRÅDET MED JACUZZI

Her er det muligheter for at det tilrettelegges for funksjonshemmede
herunder rullestolbrukere.

Kontakt resepsjonen for en henvisning og klargjøring når det gjelder
fremkomlighet og bruk av bassengområdet!
JACUZZI