RETTIGHETER INFORMASJON
Hovedside
TILBAKEMELDING FRA WEBSIDEN RETTIGHETER INFORMASJON HOVEDSIDE

Advokatforum
Ble etablert i 1994 og bestå r i dag av 17 advokater med høy kompetanse og lang erfaring. Vi har også ansatt to advokatfullmektiger.

Baby.no
Side om rettigheter er ment for å hjelpe deg til å finne
frem i lovene og vedtektene om barns og foreldres rettigheter.

Barneombudet
Disse nettsidene skal gi informasjon hvem Barneombudet er og hvilken rolle dette kontoret har i forhold til barn og unge i Norge.


Brønnøysundregistrene
Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet.

CreditInform/Experian.no
CreditInform er Norges ledende leverandør av forretningsinformasjon. Vi har landets mest omfattende informasjonsdatabaser som holdes kontinuerlig oppdatert.

Forbrukerrådet
Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge.


Fri rettshjelp
Fri rettshjelp er et rettshjelpstilbud som er opprettet av det offentlige for å hjelpe personer med å kunne få nødvendig juridisk bistand uavhengig av vedkommendes økonomi.

Fritt sykehusvalg Norge
Fritt sykehusvalg vil si at en pasient som blir henvist til vurdering og /eller behandling i spesialisthelsetjenesten har rett til å velge sykehus/behandlingssted.

Hjelpemidler NAV
Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere funksjonshemmedes praktiske problemer.

Husbanken
Husbankens organisasjon består av et hovedkontor i Drammen og en regionstruktur hvor landet er delt inn i seks regioner med kontorer i sju byer. Virksomheten har totalt ca. 350 ansatte, og ledes av administrerende direktør Geir Barvik.

Klagenemda. 
Klagenemda for bidrag til behandling i utland

Konkursrådet
Nettstedet inneholder informasjon og anbefalinger utgitt av Konkursrådet.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillings- og diskrimineringsnemnda behandler klager på likestillings og diskrimineringsombudets uttalelser og vedtak.

Menneskerettighetsportalen
Menneskerettigheter.no er drevet av Human Rights House Foundation

NOAH
Om organisasjonen NOAH fordyrs rettigheter. Vedtekter,
arbeidsmetoder og formål.


Norges Røde Kors
Aktuelt, fakta og bakgrunnstoff om Røde Kors-aktiviteter. Sidene blir oppdatert med pressemeldinger og nyheter. Informasjon om hjelpeaksjoner.

Organisasjonen Voksne for Barn:
Barn og unges psykiske helse

Oslo Patentkontor AS 
Privat konsulentfirma som tilbyr praktisk bistand og rådgivning for patent, design, varemerker, copyright og relaterte områder.

Redd Barna
Redd Barna arbeider for å sikre barns rettigheter i Norge og utlandet.

Skatteetaten
På skatteetaten.no finner du informasjon om skatt, moms, arveavgift, arbeidsgiveravgift og folkeregisteret. Du kan også levere opplysninger via nettstedet, f.eks. levere selvangivelsen, beregne skatten din, innberette moms, osv.

Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statistisk sentralbyrås omfattende webtjeneste presenterer hver dag kl 10 ny statistikk innen de fleste samfunnsområder.

Uloba.
Andelslag for borgerstyrt personlig assistanse.

Ung.no 
Offentlig informasjon for unge, samlet på ett sted. Her får du råd om hvordan å gå frem for å få hjelp og informasjon om ulike tema.

Universitetsbiblioteket i Oslo
Informasjonsressurser.

Urfolks rettigheter
Velkommen til web-siden for Kompetansesenteret for urfolks rettigheter. Her finner du informasjon om senteret og dets virksomhet. Det er også lagt ut utredninger og rapporter som senteret har utarbeidet
Arbeids- og velferdsforvalt-ningen (NAV)
Består av Arbeidst og velferdsetaten og de delene av kommunens tjenester som inngår i de felles lokale kontorene.
ANNONSER/NEWS